מדיניות פרטיות

 

You-design (להלן "בעלי האתר") מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מפעילה (להלן: "האתר") ועושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע אודות משתמשי האתר ועל פרטיותם. השימוש באתר כפוף למדיניות הגנת הפרטיות המפורסמת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות").

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם הנוהגים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד החברה משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד (להלן: "אתה", "המשתמש/ים" או "הגולש/ים"). גלישה ו/או שימוש על ידך באתר מכל סוג, לרבות הסתמכות על מחירים ו/או רכישת ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור במדיניות הפרטיות להלן.

אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים למדיניות הפרטיות כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

 

הנהלים אשר על פיהם פועלים בעלי האתר באיסוף ובשימוש המידע מפורטים להלן:

 

כללי

 1. בעת ביקור באתר נאסף מידע אודות המשתמשים בו.
 2. חלק מהמידע מזהה אותך הגולש באופן אישי. מידע זה הוא מידע שהנך מוסר ביודעין, למשל בעת רישום לשירותי האתר.
 3. חלק אחר מהמידע אינו מזהה אותך באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי מצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד ועוד.

 

מאגר המידע

 1. המידע שיאסף וישמר אודותיך במאגר המידע של החברה הוא: שם, כתובת, דרכי ההתקשרות השונים עמך (כתובת מגורים, כתובת אי-מייל, מספר טלפון),. במידה ותירשם דרך הפייסבוק או דרך כל צד שלישי אחר, תהיה לנו גישה לכתובת המייל שלך ולמספר הנייד במידה והוא מעודכן במערכת, כל המידע המצוין בסעיף זה יקרא להלן: "המידע".
 2. המידע (כפי שיעודכן מעת לעת) יישמר במאגר מידע המנוהל באמצעות חברה חיצונית עבור You-design.
 3. בנוסף למידע, ישמר במאגר המידע מידע סטטיסטי מצטבר כהגדרתו להלן, שאינו מאפשר לזהות אותך באופן אישי.
 4. על ידי ניתוח נתונים שונים שאנו מקבלים מהמשתמשים באתר ובין היתר ממך, אנו ו/או ספקי השירותים שלנו ו/או קבלני משנה עשויים לאסוף מידע סטטיסטי מצטבר (להלן: "המידע הסטטיסטי"). המידע הסטטיסטי עוזר לנו לבחון מגמות וצרכי משתמש, כך שנוכל לבחון מתן שירותים חדשים ולהתאים את המערכת והשירותים הנלווים לרצונות המשתמש. אנו עשויים לחלוק את הנתונים הסטטיסטיים עם שותפינו, בהתאם לתנאים מסחריים שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כמו כן, אנו עשויים לנתח את המידע הסטטיסטי באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי כדוגמת Google Analytics. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ Google Analytics לשיפור המערכת. המידע אשר Google Analytics אוסף לגבי שימושך במערכת כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics כמפורט להלן:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html

http://www.google.com/policies/privacy.

 1. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, והעברת המידע על ידך לבעלי האתר נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי בעלי האתר ונציגיו.
 2. בכל עת תוכל לפנות לבעלי האתר בדואר אלקטרוני בכתובת: info@Youdesign.co.il ולבקש לעיין ו/או לתקן את המידע הנוגע אליך השמור במאגר המידע.
 3. הנך מצהיר כי ידוע לך כי בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה.

 

 

השימוש במידע

 1. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין: על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר, לשפר, לשנות, לבטל ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ליצור עמך קשר בעניינים הקשורים בהזמנתך ולעניין אותך בתכנים שיווקיים ופרסומיים.
 2. תכנים שיווקיים ופרסומות ישוגרו אליך באופן אישי רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתם.
 3. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
 4. למעט המפורט בחריג מטה, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים או לצדדים שלישיים אחרים. החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. המידע הסטטיסטי שיועבר לא מזהה את המשתמשים באופן אישי.
 5. You-design אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש בכל מידע אודותיך המתקבל שלא באמצעות אתר החברה, אלא על-ידי צדדים שלישיים לרבות חברות ו/או מותגים של מוצרים אשר משתמשים, מפרסמים, משווקים או מופיעים באתר, ואשר אינם בשליטתם של You-design או של בעלי האתר.
 6. You-design אנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו המכילים מידע אם נמכור את עסקנו או חלק ממנו.

 

חריג – העברת המידע לצד ג'

החברה לא תעביר לצד שלישי פרטים אישיים של משתמשי האתר והמידע שנאסף על פעילותם באתר אלא במקרים הבאים:

 1. אם בוצעו באתר פעולות המפרות את תנאי השימוש כפי שהוגדרו בתקנון או בניגוד לחוק.
 2. במצב של מחלוקת משפטית בין בעלי אתר You-design המחייב חשיפת פרטיך.
 3. במידה וניתן צו מבית משפט המורה למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי.
 4. אם החברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לגוף כלשהו – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות הזו.

 

Cookies

 

 1. Cookies הם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של You-design, על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש משתמש באמצעות הדפדפן שלו על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. You-design עושה שימוש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע ולאימות פרטים.
 2. ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל Cookies ולמחוק Cookies קיימים. יש לקחת בחשבון שפעולה כזו עלולה להקשות על היכולת שלך להשתמש באתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 3. You-design רשאית להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר. יתכן שהמודעות שבהן תצפה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה תהינה רשאיות להציב קבצי Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות ולאילו פרסומות נכנסת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של אתר You-design.

 

אבטחת מידע

 

 1. אנו פועלים לפי הסטנדרטים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע. עם זאת, מסירה באמצעות האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינם מאובטחים לחלוטין. לכן, בעוד שאנו שואפים להשתמש בסטנדרטיים המסחריים המקובלים על מנת להגן על המידע שלך, איננו יכולים להבטיח את אבטחתו המוחלטת ואין ביטחון מלא כי שרתינו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
 2. You-design תתקן ו/או תמחק כל מידע שנמסר לה על ידי משתמש בהתאם לבקשה בכתב מהמשתמש לכתובת info@Youdesign.co.il. מרגע שמידע נמחק, איננו יכולים להשיבו.

 

שינויים

 1. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש מאי 2020.
 2. You-design שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי יחל מרגע פרסומו באתר.
 3. חובתך להתעדכן במדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. נוסח מדיניות הפרטיות כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

הערות ושאלות

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת info@Youdesign.co.il

 

 

תקנון You-design ומדיניות הפרטיות שלה הם מסמכים משלימים וההוראות המופיעות בהן מצטברות. במקרה של סתירה בין המסמכים – תקבע ההוראה המפורטת במדיניות הפרטיות.